پورتال باغبادران
اخبار مهم:
تماس با ما
 • شماره مستقیم اداره
  03152502314
 • شماره فکس اداره
  03152502315
 • کارشناسی فناوری اطلاعات،آمار و آموزش نیروی انسانی
  03152506613 بهزادی
 • کارشناسی حراست
  03152502312 کریم
 • کارشناسی تعاون
  03152503885 معظم
 • کارشناسی املاک و حقوقی
  03152503885 بهزاد بهزادی
 • کارشناسی آموزش متوسطه 1
  03152503884 امینی
 • کارشناسی آموزش ابتدایی
  03152503813 خانم سماعی
 • کارشناسی نهضت
  03152503813 رجبی
 • کارشناسی سنجش
  03152504677 هادی
 • کارشناسی امور اداری
  03152503814 مختاری ، پرکان،ایزدی
 • کارشناس آموزش متوسطه 2
  03152503884کریمی

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه